ประวัติโดยย่อ

              บริษัทออนไลน์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด ได้เริ่มดำเนินธุรกิจในปี 2535 อย่างเป็นทางการ โดยมีความชำนาญในระบบงานที่ทำงานกับระบบจัดการฐานข้อมูล อาทิ Oracle, Informix, Sybase และ MS-SQL เป็นต้น โดยได้รับแต่งตั้งเป็น Independent Software Vendor ของบริษัทชั้นนำได้แก่ บริษัทอินฟอร์มิกส์ ประเทศไทย, บริษัทออราเคิล ประเทศไทย และ บริษัทไอบีเอ็มประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการและ Software License จากบริษัทดังกล่าวเป็นระยะเวลาหนึ่ง

              ในระยะแรกบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบงานสำหรับธุรกิจโรงแรม ซึ่งระบบงานโรงแรมของบริษัทได้รับการยอมรับจากโรงแรมและรีสอท ชั้นนำ ได้แก่โรงแรมภูเก็ตยอร์คคลับ และ เลอเมอริเดียน บ้านโบราณเชียงราย เป็นต้น

              จากนั้นก็ได้ขยายธุรกิจไปพัฒนาระบบให้กับหน่วยงานราชการ และธุรกิจเอกชนทั่วไป โดยระหว่างปี 2538-2543 ได้รับความไว้วางใจในการพัฒนาระบบงานสำหรับบริษัทเงินทุน และธนาคารต่างๆ

              โดยเมื่อปี 2541 ได้มีพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 ประกาศใช้เพื่อให้มีกลไกการจดทะเบียนบริษัทบริหารสินทรัพย์ และตั้งแต่ปี 2545 ถึง ปัจจุบัน บริษัทออนไลน์ฯ ได้พัฒนาระบบงาน ให้แก่บริษัท บริหารสินทรัพย์ชั้นนำ ของประเทศไทย ได้แก่ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด มหาชน (BAM), บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด (SAM), บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชคาร จำกัด (RCAM) และ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (IAM) โดยระบบงาน ที่บริษัทออนไลน์ฯพัฒนานั้น จะเป็นระบบ Core Banking ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ และครอบคลุมถึงระบบอื่น อย่างครบวงจร

              ซึ่งระบบงาน ที่บริษัทออนไลน์ฯ ได้พัฒนาให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ ชั้นนำต่างๆนั้น เป็นระบบงาน ที่ทำงานในลักษณะผสมผสาน (Hybrid) ที่เป็น Windows Application และ Web Application ซึ่งมี Stack การพัฒนาส่วน Back Office เป็น GoLang และ Front Office เป็น Pure JavaScript ซึ่งทั้งหมดทำงานได้ดีกับ Oracle RDBMS โดยใช้ประโยชน์จาก พลัง Store Procedure, Function และการทำงานแบบ Multi Thread โดยยังมีการพัฒนาอยู่ต่อเนื่องจนถึงปัจุบัน